Informació

En aquesta 4a sessió d'aquest curs del Parlament Verd, amb els representants dels diferents grups, s'han debatut i acordat els següents punts:

  1. Foto de grup
  2. Repàs de les comissions del PV
  3. Consell ciutadà dels infants
  4. Valoració: Festes de Nadal i quina
  5. Propostes Sant Jordi
  6. Carnaval
  7. Precs i preguntes

Abans de començar la sessió es fa la foto de grup de tots els parlamentaris.

En aquesta 3a sessió d'aquest curs del Parlament Verd, amb els representants dels diferents grups, s'han debatut i acordat els següents punts:

  • Aula neta
  • Organització de la Quina
  • Quina
  • Precs i preguntes

Es comenten i s'informa de diferents aspectes de l'organització de la Quina als representats de 2n BTX i 4t ESO: cartells, tasques durant la quina, powerpoint empreses col·laboradores, preus, compres a realitzar...

En l'apartat de precs i preguntes es fan les següents propostes:

  • S'expliquen les activitats de l'últim dia abans de Nadal als delegats de 1r ESO i es demana que altres grups facin la seva proposta.
  • Des de 1r SMX es proposa que les faltes quan es fa vaga no es comptabilitzin, i que es compari la normativa de l'institut amb altres centres.
  • La delegada de 3r ESO C demana que arreglin les fonts.
  • La delegada de 3r ESO D proposa posar rellotges a classe.
  • La delegada de 2n ESO A recorda que els representants al consell d'estudiants ja haurien d'estar escollits. S'ha fer una votació a 1r ESO per escollir un representant: la Paula de 1r ESO B ha sortit com a representant.
  • El delegat de 1r SMX B demana que al bar acceptin targeta de crèdit.
  • Es dona finalitzada la sessió del Parlament Verd.

Altres