Informació

El centre participa en la quarta edició del concurs Les piles, a l'Apilo de l'escola dirigit als centres educatius de Catalunya, per tal de fomentar la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies. Es consideren piles i acumuladors portàtils qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que estigui precintat, pugui portar-se amb la mà i no sigui industrial ni d’automoció, com ara les piles botó i estàndard i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, càmeres de vídeo i eines portàtils.

Per col·laborar-hi cal que dipositeu les piles i acumuladors gastats al contenidor APILO que trobareu a la consergeria del centre. Teniu temps fins les 9 del matí del 30 d’abril de 2018. Els premis són econòmics, els trobareu a les bases del concurs

El concurs està organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors Ecopilas, ERP, UNIBAT i Ecolec, amb l'objectiu d'incrementar la recollida selectiva de piles.

La normativa europea i estatal estableix que a partir de l’any 2015 s’ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat. Actualment a Catalunya només recollim el 34%. Per tant, per complir amb la normativa hem d’incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa. Per aquest motiu, és molt important la participació de totes i cadascuna de les escoles.

Altres