Informació

Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi Ambient del Parlament Verd és l’Aula Neta. Dos parlamentaris/es verds/es junt amb dos professors/es avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de l'esbarjo.

Final del 1r trimestre
    • 4t ESO C: classe més neta, ordenada i sostenible.
    • 2n ESO D: classe menys neta, més desordenada i poc sostenible .

Classificació de l'aula neta i evolució de cada aula. (actualitzada 23/12/2016)


L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin responsables del material i del mobiliari de la seva aula i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i de tenir cura del medi que ens envolta. La classe que hagi acumulat més punts a final de cada trimestre serà premiada.

Altres