Informació

El 21 de febrer se celebra el “Dia internacional de la llengua materna”, promogut per la UNESCO. S’entén per llengua “materna” la que s’aprèn i es transmet en l’àmbit familiar –i pot ser més d’una: els casos de bilingüisme individual acostumen a tenir aquest origen. Diferents organitzacions es dediquen a observar, documentar i fer conèixer la realitat cultural tan variada i tan fràgil de les llengües del planeta.

Els estudiosos d’Ethnologue compten que avui dia hi ha 7.097 llengües vives; els de Glottolog recullen 8.481 noms de llengües conegudes històricament. Els centres d’ensenyament s’han vist sovint com una de les causes de la pèrdua de diversitat, perquè les llengües que no arriben a l’escola, no hi són reconegudes o no s’hi transmeten tenen poques garanties de continuïtat.

Entre l’alumnat de l’institut Cendrassos hi ha una trentena llarga de llengües maternes diferents i els companys d’Aula d’Acollida han aprofitat l’ocasió per a fer presents les seves llengües maternes de forma escrita i per a convidar-vos a aportar-hi els vostres testimonis.

Enllaç al Correu de la UNESCO 2019-1.

Altres