Informació

Fem públic la llista provisional de candidats seleccionats i per ordre de puntuació en la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2017-18. El 20 de març es publicarà la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  1. Quintrero, Santi
  2. Moral, Marc
  3. Peralta, Marc
  4. Calvet, Adrià
  5. Caparrós, Marc
  6. Bourarach, Mohamed
  7. Devesa, Martí
  8. Garcia, Pol
  9. Cufí, Sergi
  10. Obregon, Wilner
  11. Guerrero, Oriol
  12. Aguilera, Àlex

CFGM Gestió Administrativa

  1. Solonenko, Volodymir
  2. Vlyashkina, Natalia
  3. Áñez, Dani

CFGS Administració i Finances

  1. Pons, Helena
  2. Ramírez, Elizabet

Als alumnes seleccionats se’ls ha enviat per correu electrònic la declaració de compromís que caldrà que omplin, firmin i entreguin a la coordinadora de mobilitat. Un cop rebuda, degudament signada, es farà efectiva la reserva de plaça.

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

Calendari

   • Termini de lliurament de sol·licituds: del 29 de gener fins el 9 de febrer.
   • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 14 de març.
   • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 16 de març.
   • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 20 de març.

Requisits per a participar en el projecte de mobilitat a CFGM i CFGS

   1. Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat.
   2. L’alumnat ha de tenir un mínim coneixement de la llengua del país o en darrer cas, de l’anglès.
   3. L’alumnat ha de mostrar una actitud positiva vers l’estudi, i haver superat totes les unitats formatives corresponents als mòduls de 1r curs del cicle que estiguin cursant.

Fem pública la llista definitiva dels 10 candidats seleccionats amb les places adjudicades (les dates són aproximades) de la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa del curs 2016-17.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  1. Álvaro Padilla: Dublín, Irlanda. (28/5 - 30/6).
  2. Nicola Buonanoce: Dublín, Irlanda (28/5 - 30/6).
  3. Mar Martínez: Dublín, Irlanda (28/5 - 30/6).
  4. Lluís Barceló: Wolfsberg, Àustria. (28/5-30/6).

CFGM Gestió Administrativa

  1. Tamara Moreno: Dublín, Irlanda. (28/5 - 30/6).
  2. Montse Turro: Cork, Irlanda. (25/6 - 30/7).
  3. Míriam Baddour: Wexford, Irlanda. (17/9 - 23/10).
  4. Nouhaila Chentouf: Wexford, Irlanda. (17/9 - 23/10).

Fem públic la llista provisional de candidats seleccionats i per ordre de puntuació en la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa del curs 2016-17. El 13 de març es publicarà la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 13 de març.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

(3 beques)
  1. Álvaro Padilla
  2. Nicola Buonanoce
  3. Mar Martínez
  4. Lluís Barceló (llista d’espera)

CFGM Gestió Administrativa

(4 beques)
  1. Tamara Moreno
  2. Montse Turro
  3. Míriam Baddour
  4. Nouhaila Chentouf
  5. Odalys Chamba (llista d’espera)

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web i CFGS Administració i Finances

(Beques: 4)
  1. Àlex Puga

Als alumnes seleccionats se’ls ha enviat per correu electrònic la declaració de compromís que caldrà que omplin, firmin i entreguin a la coordinadora de mobilitat. Un cop rebuda, degudament signada, es farà efectiva la reserva de plaça.

Altres