Informació

  • El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on s’imparteix ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior.
  • L‘institut Cendrassos acull alumnes d’uns 17 pobles de l’entorn, que representen aproximadament el 50% de l’alumnat, per tant cada dia arriben al centre sis línies d’autobusos.
  • Aquest curs 2015-16 conviurem: més de 850 alumnes, 75 professors/res, 5 membres del PAS més els professionals externs: de l’EAP, de coordinació LIC, 1 ATS, el personal del bar, etc.

Altres