Informació

  • El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on s’imparteix ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior.
  • L‘institut Cendrassos acull alumnes d’uns 17 pobles de l’entorn, que representen aproximadament el 50% de l’alumnat, per tant cada dia arriben al centre vuit línies d'autobusos.
  • Aquest curs 2017-18 conviurem: més de 900 alumnes, 92 professors/res, 5 membres del PAS (personal d'administració i serveis) i 1 PAE (Personal d'Atenció Educativa). Més els professionals externs: de l'EAP, de coordinació LIC, 1 ATS, el personal del bar, etc.

Altres