Informació

L'Institut Cendrassos i vuit centres més de l'Empordà participen al al 2n Concurs Materàlia de Trencadís.

Els alumnes de 3r ESO E tenen fins el 20 de maig per a realitzar aquest projecte artístic que consisteix en revestir un bloc cilíndric de formigó amb rajoles de colors utilitzant la técnica del trencadís.

Els mateixos alumnes han hagut de generar un disseny sobre el tema "Respecte a la diversitat" i ara els hi toca executar l'obra amb els materials i eines que l'empresa de construcció Materàlia els va proporcionar.

Visual 13 ha elaborat el següent vídeo sobre el desenvolupament inicial del concurs Trencadís:

A la secretaria del centre ja tenim a la vostra disposició aquests títols:

  • Títol de graduat en educació secundària obligatòria fins el curs 2015-2016 inclòs.
  • Títol de batxillerat fins el curs 2015-2016 inclòs.
  • Títols de CFGM fins el curs 2013-2014 inclòs.
  • Títols de CFGS fins el curs 2014-2015 inclòs.

Aquest títols us seran lliurats a la secretaria del centre, en hores d'oficina, d’11:00 a 14:00, presentant el resguard de la sol·licitud i el vostre DNI.

En el cas que no pugueu recollir personalment el títol, podreu autoritzar a una altra persona, la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

  • Document acreditatiu de l'autorització
  • Fotocòpia simple del DNI del/de la sol·licitant del títol

El document acreditatiu de l'autorització haurà d'identificar el nom, cognoms i núm. de DNI tant de l'interessat/da com de la persona autoritzada, els quals signaran el document, que expressarà que l'objecte de l'autorització és recollir a la secretaria del centre l'esmentat títol.

Clicant als següents enllaços podreu accedir a la informació sobre el material necessari i llibres segons els estudis que es cursin:

Altres