Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:12 de maig
  • Presentació sol·licituds: 25 de maig al 31 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 21 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 22 de juny al 26 de juny
  • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà: fins al 26 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 27 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos definitives: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: entre el 13 i el 20 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

  • de dilluns a divendres de 9.00 a 14:00

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

Imprès de sol·licitud (Cliqueu AQUÍ per descarregar-lo). Cal presentar una única sol·licitud amb les peticions de centre i ensenyaments per ordre de preferència.

1.- Documentació identificativa.

  • Identificador de l’alumne del RALC (registre d’alumnes de Catalunya).
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.

2.- Documentació Acadèmica

  • Certificat acadèmic de les qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que permeten l’accés als CFGS.
  • Si s’accedeix per prova d’accés, certificat acadèmic de la qualificació de la prova d’accés.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2017-2018, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Més informació al web de la Generalitat de Catalunya: Estudiar a Catalunya

En aquest web hi trobareu: la informació; general, els centres educatius, el calendari, la documentació i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrícula.

Altres