Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:12 de maig
  • Presentació sol·licituds: 16 de maig al 24 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 6 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 7 de juny al 9 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 14 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 30 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 4 i el 11 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny.
  • Matrícula extraordinària pels pendents dels exàmens de setembre: del 6 al 8 de setembre.

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:12 de maig
  • Presentació sol·licituds: 16 de maig al 24 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 6 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 7 de juny al 9 de juny
  • Resolució reclamacions (puntuació definitiva): 14 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 30 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 4 i el 11 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny

Durant aquest mes de maig obrirem les portes del nostre centre per donar a conèixer les propostes educatives pels estudis postobligatoris que oferirem el curs vinent.

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà: dilluns 8 de maig, a les 7 de la tarda.
  • Batxillerat: dimecres 10 de maig, a les 7 de la tarda. més informació

  • Cicles Formatius de Grau Superior: dijous 18 de maig.
cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta: 20 de març
  • Presentació sol·licituds: 23 de març al 4 d'abril
  • Presentació de la documentació: fins al 7 d'abril
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 24 d'abril
  • Reclamacions: del 25 al 27 d'abril
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig
  • Sorteig del número de desempat: 4 de maig a les 11:00
  • Llista ordenada definitiva: 8 de maig
  • Oferta final de places escolars: 30 de maig
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny

Durant el mes de setembre, a la sala polivalent del centre, tindran lloc les reunions informatives adreçades als pares/mares/tutors d'alumnes amb l'objectiu d'informar-los del funcionament i novetats del curs escolar.

Les sessions dels diferents cursos es celebraran en les següents dates i horaris:

   2n ESO: dimarts 20 de setembre a les 8 del vespre.

   3r ESO: dimecres 21 de setembre a les 8 del vespre.

   4t ESO: dijous 22 de setembre a les 8 del vespre.

   1r BTX: dimarts 27 de setembre a les 8 del vespre.

   1r CFGM: dimarts 27 de setembre a les 9 del vespre.

La direcció del centre donarà la benvinguda a les famílies a l'aula polivalent, presentarà els tutors i les tutores, i informarà de les novetats del nou curs. Els tutors acompanyaran a les famílies a l’aula assignada al seu fill per tal d'explicar les característiques del curs i repassar, si escau, aquells punts més importants de funcionament de centre.

El 21 de juliol es va realitzar la reunió informativa de 1r ESO.

Altres