Informació

El dimarts 26 d'abril tindrà lloc la jornada de portes obertes de l'institut per als estudis de Batxillerat i Cicles Formatius.

  • Batxillerat 18:30 h: Visita guiada per les instal·lacions del centre i, a 1/4 de 8 del vespre, xerrada informativa adreçada a al'alumnat interessat en cursar estudis de Batxillerat .

  • Cicles Formatius 19:30 h: Visita guiada per les instal·lacions del centre i, a les 8 del vespre, xerrada informativa adreçada a al'alumnat interessat en cursar de Cicles Formatius d'Administració i Informàtica.

Podeu trobar informació de Batxillerat i Cicles formatius a l'apartat ESTUDIS d'aquest web. També us podeu llegir les GUIES DE L'ALUMNAT, on hi trobareu amb molt més detalls les activitats durant el curs, així com, el funcionament general de l'institut.

L’Institut Cendrassos ha organitzat dues jornades de Portes Obertes per l’alumnat que el curs vinent, 2016-2017, ha d’iniciar els estudis de l’ESO. Les jornades consistiran en una xerrada informativa i una visita a les instal·lacions del centre.

  • El dimarts, 8 de març a les 5 de la tarda per a l'alumnat i a les seves famílies de les escoles de Figueres que estan totes adscrites a l’institut Cendrassos.

  • El divendres 11 de març a 2/4 de 10 del matí, per a l’alumnat dels pobles adscrits a l’institut. .

  • El dimecres, 16 de març, a les 6 de la tarda. Aquesta jornada està adreçada exclusivament als pares i mares de l'alumnat.

Clicant als següents enllaços podreu accedir a la informació sobre el material necessari i llibres segons els estudis que es cursin:

L'AMPA continua amb el projecte iniciat el passat curs de compra i reciclatge de llibres, segons l'acord aprovat al Consell Escolar amb l'empresa IDDINK. Trobareu més informació a l'article: Reutilització de llibres per al curs 2015-16

És recomanable que els alumnes que s'han d'examinar el setembre (1 i 2 de setembre), no comprin els llibres fins a saber si promocionen o repeteixen (recollida de notes el 4 de setembre). En cas que els comprin abans, que no folrin ni posin el nom als llibres fins a començament de curs per si calgués fer algun canvi.

Els alumnes de 2n, 3r i 4t ESO han de comprovar les matèries optatives assignades abans de comprar els llibres.

cendrassos

El 8 i 9 de juliol té lloc el procés de matriculació de Cicles Formatius de Grau superior..

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s’ha de recollir, a la secretaria del centre, l’imprès de pagament.

La matriculació es realitza segons estudis, en l'horari de 8:30 a 14:00. La distribució és:

  • 1r i 2n CFGS Administració i Finances: Dimecres 8 de juliol de 2015
  • 1r i 2n CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: Dijous 9 de juliol de 2015

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • Imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a).
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA 40 €.
  • Adreça del correu electrònic de l'alumne.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs, original i fotocòpia de les qualificacions obtingudes al batxillerat, o certificació de la prova d’accés o certificació d’altres estudis que permeten l’accés. .
  • Els alumnes que es matriculin de 2n curs o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
cendrassos

El alumnes d'ESO que han aprovat el juny i que s'incorporen al centre s'han de matricular el dijous 2 de juliol en l'horari de 8:30 a 14:00.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA 40 €.
  • Resguard de preincripció.
  • Original i fotocòpia de les qualificacions finals del curs 2014/15.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.

Altres