Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:12 de maig
  • Presentació sol·licituds: 16 de maig al 24 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 6 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 7 de juny al 9 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 14 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 30 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 4 i el 11 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny.
  • Matrícula extraordinària pels pendents dels exàmens de setembre: del 6 al 8 de setembre.

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:12 de maig
  • Presentació sol·licituds: 16 de maig al 24 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 6 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 7 de juny al 9 de juny
  • Resolució reclamacions (puntuació definitiva): 14 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 30 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 4 i el 11 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny

Durant aquest mes de maig obrirem les portes del nostre centre per donar a conèixer les propostes educatives pels estudis postobligatoris que oferirem el curs vinent.

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà: dilluns 8 de maig, a les 7 de la tarda.
  • Batxillerat: dimecres 10 de maig, a les 7 de la tarda. més informació

  • Cicles Formatius de Grau Superior: dijous 18 de maig.
cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta: 20 de març
  • Presentació sol·licituds: 23 de març al 4 d'abril
  • Presentació de la documentació: fins al 7 d'abril
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 24 d'abril
  • Reclamacions: del 25 al 27 d'abril
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig
  • Sorteig del número de desempat: 4 de maig a les 11:00
  • Llista ordenada definitiva: 8 de maig
  • Oferta final de places escolars: 30 de maig
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny

cendrassos

Entre el 7 i el 16 de setembre té lloc el procés extraordinari de preinscripció i matrícula per al curs 2016/17 per a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior..

  • Difusió de centres i cicles amb vacants: 7 de setembre de 2016
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016
  • Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses: 15 de setembre de 2016
  • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016

L'horari de presentació de sol·licituds i matriculació és de 9:00 a 14:00.

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s'ha de recollir, a la secretaria del centre, l'imprès de pagament.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors (CFGM). L’adreça de correu electrònic de l’alumne/a (CFGS)
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs, original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o BTX.
  • AMPA 40 €.
  • En CFGS cal presentar l'imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a).

Altres