Informació

Clicant als següents enllaços podreu accedir a la informació sobre el material necessari i llibres segons els estudis que es cursin:

L'AMPA continua amb el projecte iniciat fa dos cursos de compra i reciclatge de llibres, segons l'acord aprovat al Consell Escolar amb l'empresa IDDINK. Més informació

Els alumnes que s'han d'examinar el setembre (1 i 2 de setembre), no han de comprar els llibres fins a saber si promocionen o repeteixen.

L'alumnat que estigui en grups de reforç/diversitat han de comprar els llibres del llistat de Diversitat. L'alumnat dels grups competencials NO ha de comprar llibres, tal com se'ls va informar.

Els alumnes de 2n, 3r i 4t ESO han de comprovar les matèries optatives assignades abans de comprar els llibres corresponents.

Altres